Услуги с автокранове

Позициониране на автокран DEMAG AC-205 на метростанция